81. Tekvir Sûresi (M. Okuyan)5 Videos

Envâru’l Kur’ân Dersleri 35 (81-TEKVÎR SÛRESİ-3)

SÛRENİN TANITIMI Mekke döneminde indirilmiş olup, 29 âyetten oluşan ve adını ilk âyetteki “dürülmek” anlamındaki küvvirat kelime-sinden alan Tekvîr sûresi, resmî sıralamada 81, iniş sırasına göre ise 7. sûredir. Bu sûre, el-Müfassalü’t-Tıvâl denilen “kısa sûrelerin kısmen uzun olanları”ndandır. Bu sûre, “Kur’ân’ın değeri, kaynağı ve öğüt oluşu” nok-talarında öncesindeki ‘Abese sûresi ile konu ilişkisine sahip-tir. Sûrenin […]

Tekvîr Sûresinin Genel Mesajlari

(1-6. âyetler): Sûrenin ilk altı âyetinde kıyâmet, sonraki altı başlıkta mahşer sahnesi ele alınmaktadır. Kıyâmetle ilgili olarak güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek, dağlar yürütülecek, değerli varlıklar sahiplenilmeyecek, bulutlar yağmur yağdırmayacak, vahşi hayvanlar toplanacak ve denizler kaynatılıp kıyâmet kopacaktır. (7-14. âyetler): Mahşerde ise insanlar eşleştirilecek, kızların öldürülmesi sorgulanacak, amel defterleri açılacak, gök soyulup gerçekler ortaya serilecek, cehennem […]

Tekvir Suresi’nin Meal ve Tefsiri

SÛRENİN MEÂLİ Bismillâhirrahmânirrahîm 1-6. Güneş katlanıp dürüldüğü, yıldızlar (kararıp) döküldüğü, dağlar (savrulup) yürütüldüğü, gebe develer salıverildiği, (kendilerinden korkulan) vahşî hayvanlar bir araya toplandığı ve denizler kaynatılıp kabartıldığı zaman (kıyâmet kopmuş olacaktır). 7-14. İnsanlar eşleştirildiği, diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterleri açıldığı, gökyüzü sıyrılıp alındığı, Cehennem tutuşturulduğu ve Cennet yaklaştırıldığı […]

Tekvir Suresi’nin Genel Tanımı

Mekke döneminde indirilmiş olup, 29 âyetten oluşan ve adını ilk âyetteki “dürülmek” anlamındaki küvvirat kelimesinden alan Tekvîr sûresi, resmî sıralamada 81, iniş sırasına göre ise 7. sûredir. Bu sûre, el-Müfassalü’t-Tıvâl denilen “kısa sûrelerin kısmen uzun olanları”ndandır. Bu sûre, “Kur’ân’ın değeri, kaynağı ve öğüt oluşu” noktalarında öncesindeki ‘Abese sûresi ile konu ilişkisine sahiptir. Sûrenin ilk grup […]