99. Zilzal Suresi1 Videos

99. Zilzal Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

“Deprem” anlamındaki adını ilk âyetinden alır. Mushaflarda ve ilk tefsirlerde zelzele’nin yanında zilzâl adıyla da anılmıştır. Buhârî ve Tirmizi’de yer alan rivayetlerden sûrenin sahabenin dilindeki adının izâ zulzilet olduğunu öğreniyoruz. Zelzele sûresi Mekke’de indirilmiştir. Konusu ve üslubu bu konuda hiçbir şüpheye mahal bırakmaz. İbn Mes’ud, İbn Abbas, Mücahid, Katade ve Dahhak’in görüşü de budur. Beğavi, […]