91. Şems Suresi2 Videos

91. Şems Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

“Güneş” anlamındaki adını ilk âyetinden alır. Buhârî sûreyi ilk âyetinin tamamıyla anmıştır. Kur’an’da yeryüzündeki hayatın temel kaynağı olan “güneş” isimli bir sûrenin bulunması dikkat çekicidir. Mekke’de inmiştir. Sûrenin iç sesi, onun tek celsede indiğini teyit eder. İndiği yılı tam tesbit edemesek de, Semud kavminin feci akıbetini haber veren son bölümü, inkârcı muhatapların fiilî saldırılarının başladığına […]