86. Tarık Suresi2 Videos

86. Tarık Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

“Gecenin konuğu” anlamındaki adını birinci âyetinden alır. Sahabeden gelen bir rivayette ve bazı ilk tefsirlerde ve’s-semâi ve’t-târık diye anılır. Fakat tefsir ve hadis edebiyatında ve mushaflarda “Tarık Sûresi” adıyla anılmıştır. Mushafta Evsat-ı Mufassal diye adlandırılan sûreler grubunun başıdır. Sûre Mekke’de inmiştir. Yılını tesbit etmek zordur. İlk tertipler sûreyi Beled ve Kamer arasına yerleştirirler. Bazergân ve […]