77. Mürselat Suresi1 Videos

77. Mürselat Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

“Gönderilenler” anlamına gelen adını sûre ilk âyetinden alır. ‘Âdiyât, Zâriyât, Nâzi’ât ve Sâffât sûreleriyle isim ve giriş açısından benzerlik arzeder. İbn Mes’ud ve İbn Abbas’tan gelen ayrı ayrı rivayetlerde, sûre ve’l-murselâti ‘urfen olarak anılır (Buhârî ve Müslim). İbn Abbas, bu sûreyi okurken “Akşam namazında Rasulullah’ın ağzından son kez dinlediğim sûre buydu” diyerek gözyaşı döker. Yine […]