75. Kıyamet Suresi1 Videos

75. Kıyamet Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

“Büyük kıyam” mânasına gelen ve Yeniden Diriliş’i ifade eden adını, sûre hem ilk âyetinden hem de muhtevasından alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu isimle şöhret bulmuştur. Mekke’de inmiştir. İçeriği itibarıyla karşılaştırmalı bir okuyuşa tâbi tutulursa Kâri’a, Murselât, Beled, Târık, Şems ve Tîn sûreleri gibi bireysel davet sonrası ve boykot öncesinde nâzil olan sûreler arasında yer […]