63. Mûnafîkun Suresi2 Videos

63. Mûnafîkun Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre “ikiyüzlüler, münafıklar” anlamına gelen Munâfıkûn adını muhtevasından alır.  Tüm zamanlarda ve mekânlarda rastlanan ikiyüzlü tipin adeta psikanalizini yapar. Daha ilk nesilden itibaren bu adla anılmıştır. Medine’de inmiştir. Tebük seferinde indiği rivayetini vakıa doğrulamaz. Zira bu seferin yapıldığı 9. yılda Medine’de münafıklar etkilerini yitirmişlerdi. Münafık elebaşı İbn Ubey’in 8. âyette alıntılanan sözü, siyer ve tefsir […]