60. Mümtehine Suresi2 Videos

60. Mümtehine Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

“Sorgulanan kadın” mânasına gelen Mumtehane adını sûre 10. âyetinden alır. Mumtahine olarak da isimlendirilmiştir. Bu durumda imtihan, mecazen sûreye nisbet edilerek “İmtihan eden sûre”, daha genel anlamıyla “İmtihan sûresi” anlamına gelir. Fakat muhtevaya uygun adlandırma öncekidir, diğer ismin bir karşılığı yoktur. Sûre, adı etrafındaki bu yaklaşımda, Mucadile sûresiyle aynı problemi paylaşır. Sûre, ittifakla Medenîdir. İniş […]