59. Haşr Suresi2 Videos

59. Haşr Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Sûre, Haşr adını 2. âyetinden alır. Âhirete ilişkin olarak kullanıldığında “toplanma” anlamına gelen haşr, vakıaya uygun olarak burada “asker sevkiyatı/içtima” vurgusu taşır. Tirmizî’nin naklettiği bir hadiste bu adla yer almıştır. İbn Abbas’ın, sûreyi “Haşr” diye anan Said b. Cubeyr’i Benî Nadîr adıyla anması için uyardığını öğreniyoruz (Buhârî). İbn Abbas’ın isimlendirmesi, sûrenin muhtevasından yola çıkarak zamanını […]

59. Haşr Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre, Haşr adını 2. âyetinden alır. Âhirete ilişkin olarak kullanıldığında “toplanma” anlamına gelen haşr, vakıaya uygun olarak burada “asker sevkiyatı/içtima” vurgusu taşır. Tirmizî’nin naklettiği bir hadiste bu adla yer almıştır. İbn Abbas’ın, sûreyi “Haşr” diye anan Said b. Cubeyr’i Benî Nadîr adıyla anması için uyardığını öğreniyoruz (Buhârî). İbn Abbas’ın isimlendirmesi, sûrenin muhtevasından yola çıkarak zamanını […]