58. Mücadele Suresi2 Videos

58. Mücadele Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Mücâdile adı, hakkını aramak için “tartışan kadını” ifade eder. İlk âyetindeki tucâdilu fiilinden mülhemdir. Sûre Mucadele olarak da adlandırılmıştır. Bu durumda anlam “tartışma” olur. Fakat sûreye adını veren ibârenin bağlamı, mucâdile adını doğrudan destekler. Bir bütün olarak Medine’de inmiştir. Aksi iddialar varsa da, 6. sûrenin girişinde uyguladığımız kriterler bunu doğrulamamaktadır. Ahzab 4. âyet zıhar türü […]