50. Kaf Suresi2 Videos

SON DERS ( KÂF Suresi)

SÛRELERİN GENEL TANITIMI KÂF Suresi 96. Ders

50. Kaf Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Adını girişindeki kâf harfinden alır. İçinde kâf harfi bulunan kelimelerin çokluğuyla dikkat çeker. Bize kadar gelen rivayetlerden anlıyoruz ki, daha sahabe döneminde bu isimle anılmaya başlamıştır. Ümmü Hişam, Rasulullah’ın bu sûreyi sık sık mü’minlere ‘hutbe’ olarak okuduğunu, kendisinin de bu sûreyi Rasulullah’tan dinleye dinleye ezberlediğini söyler (Müslim). Yine Hz. Ömer, Rasulullah’ın bu sûreyi bayram namazlarında […]