49. Hucurat Suresi1 Videos

49. Hucurat Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

“Haneler, odalar” anlamına gelen Hucurât adını sûre 4. âyetinden alır. Baştan beri bu isimle anılmıştır. Ne siyer ne de hadis kaynaklarında aksini isbat eden bir rivayete rastlanmamıştır. Sûre Medine’de inmiştir. 4. âyet Temimoğulları heyetinin ziyaretine atıftır. Bu olay “elçiler yılı” adı verilen 9. yılda gerçekleşmiştir. 6. âyetin inişine neden olan olayın kahramanı ise Fetih’ten sonra […]