25. Furkan Suresi2 Videos

25. Furkan Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Sûre, hem “iyiyi kötüden ayıran” hem de “iyi ile kötü kendisi sayesinde fark edilen” mânasına gelen adını, sûrenin başında gelen Furkân kelimesinden alır. Furkân Kur’an’da hem tüm vahiylerin hem de selim aklın sıfatı olarak kullanılır. Zira sahih nakil de selim akıl da sahibine iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden ayırmayı telkin eder. İlk […]