24. Nur Suresi1 Videos

24. Nur Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Sûre, adını, Kur’an’ın sembolizmi en yoğun âyeti olan 35. âyetinden alır. Nûr, “kaynağı görünmeyip hedefini görünür kılan ilâhî ışık” anlamına gelir. Sûre, daha ilk neslin dilinde bu adla anılmıştır. Sûre Medine’de parça parça inmiştir. Konu farklılıkları bu sonucu verir. Zina ile ilgili ilk âyetleri 3. yılda inmiş olmalıdır. Zira bu âyetlerin inişine neden olan olayın […]