19. Meryem Suresi1 Videos

19. Meryem Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Sûre, Hz. Meryem’den ve oğlu İsa’yı dünyaya getirmesinden ayrıntılı olarak söz ettiği için bu adı almıştır. Bazı rivayetlere göre sûre daha Rasulullah döneminde bu adı almış görünmektedir. Buhârî başındaki mukatta‘a harfleriyle anar. Hayli anlamlı olan şudur: Kur’an vahyinin kendisine indiği Hz. Muhammed’in annesi hakkında ima yollu da olsa bir âyet bile bulunmazken Hz. İsa’nın annesine […]