13. Ra’d Suresi1 Videos

13. Ra’d Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Sûre “gök gürültüsü” mânasına gelen adını 13. âyetinden alır. Bu ad, vahye ve onu tebliğ eden Hz. Peygamber’e karşı iyice küstahlaşan Mekke egemenlerine karşı bir tehdit iması taşır. Çünkü gök gürültüsü arkadan gelen sağanağın habercisidir. Bu sağanak rahmet de, âfet de getirebilir. Sûrenin indiği dönem tartışılmıştır. Said b. Cübeyr, Hasan Basri, İkrime ve Ata Mekke’de […]