111. Tebbet (Mesed) Suresi5 Videos

Envâru’l Kur’ân Dersleri 51 (111. TEBBET SÛRESİ)

SÛRENİN GENEL TANITIMI Mekke’de risâletin ilk yıllarında indirilen Tebbet sûresi, Mesed adıyla da anılmakta ve 5 âyetten oluşmaktadır. Resmî sıralamada 111, iniş sırasına göre 6. sûredir. Kâfirûn sûresinde, Hz. Peygamber’in tevhid ilanı iki yönlü sonuç vermişti. İlki tevhid taraftarlarının Allah’ın yardımı ve fetihle buluşmasıydı ki bu konu Nasr suresinde ele alınmıştı. Diğer sonuç ise tevhide karşı […]

Tebbet Sûresi’nin Genel Mesajları

(1-3. âyetler): Sahip oldukları ekonomik varlıkların, kendilerini dünyada ebediyyen yaşatacağına inananlar, bu âyetlerde kınanmakta ve kahra konu edinilmektedirler. Ekonomik güç ve sosyal otorite insanı saptırınca, artık mal da kazançlar da kişiye fayda vermez olur. Sonunda, dünyada övündükleri şeyler cinsinden âhirette azaba uğratılırlar. İşte Mesed sûresinde, böyle bir ahlâk düşüklüğünün sonu, Ebû Leheb örnekliğinde dile getirilmektedir. (4-5. […]

Tebbet Sûresi’nin Tefsiri

ÂYETLERİN TEFSÎRİ 1-5. ÂYETLER: تَبَّتْ يَدَآ اَب۪ي لَهَبٍ وَتَبَّۜ ﴿1﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَۜ ﴿2﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍۚ ﴿3﴾ وَامْرَاَتُهُۜ حَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ ﴿4﴾ ف۪ي ج۪يدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴿5﴾ “1. Ebû Leheb’in iki eli kahrolsun, kendisi de. 2. Malı ve kazandıklarının ona faydası olmadı/olmayacak. 3-5. Sonunda hem o, hem de boynunda hurma […]

Tebbet Sûresi’nin Meali

تَبَّتْ يَدَآ اَب۪ي لَهَبٍ وَتَبَّۜ ﴿1﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَۜ ﴿2﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍۚ ﴿3﴾ وَامْرَاَتُهُۜ حَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ ﴿4﴾ ف۪ي ج۪يدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴿5﴾ Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Ebû Leheb’in iki eli kahrolsun, kendisi de. 2. Malı ve kazandıklarının ona faydası olmadı/olmayacak. 3-5. Sonunda hem o, hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir […]

111. Tebbet (Mesed) Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Sûre lafzen “kurudu”, zımnen “kahroldu” mânasına gelen Tebbet adını ilk âyetinden alır. İlk mushafların ve tefsirlerin çoğunda bu isimle yer alır. Tirmizî de sûreyi aynı adla anar. Bazı mushaf ve tefsirlerde son kelimesi olan Mesed adıyla yer almıştır. Mekke’de inmiştir. Hz. Osman ve İbn Abbas tertiplerinde Fâtiha’nın hemen ardına 6 ve 7. sıraya yerleştirilir. Bu […]