104. Hümeze Suresi1 Videos

104. Hümeze Suresi (Dostder – Mehmet Okuyan)

Adını ilk âyetinden alır. “Çekiştirip karalamak” anlamına gelir. Buhârî ve bazı tefsirler onu ilk âyetinin tamamıyla anarlar. Sûre Mekke’de nâzil olmuştur. Tüm ilk tertiplerde Kıyame ile Murselât arasına yerleştirilir. Muhtemelen 5. yıla denk gelir. Muhammedî davete karşı alay safhası suskunluk safhasından sonra gelir. Ondan sonra iftira ve saldırı safhaları gelecektir. Hümeze sûresi, insanın hemcinslerine karşı […]