74. Müddessir Sûresi (M. Okuyan)13 Videos

MÜDDESSİR SÛRESİNİN GENEL MESAJLARI

(1-7. âyetler): Sûrenin ilk grup âyetinde, Hz. Peygamber’in risalet için inşa ediliş esaslarından bir bölümü üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, Yüce Allah Hz. Peygamber’e sorumluluk yüklediğini, bu nedenle harekete geçip çevresindeki insanları uyarmasını, kalbini arındırmasını ve maddî manevî her türlü kötülük ve çirkinliklerden uzaklaşmasını emretmektedir. Ayrıca, yapacağı bu işleri çok görerek Rabbini minnet altında bırakma veya […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (54-56 Ayetler)

“54. Asla, (durum düşündükleri gibi değil)! Muhakkak ki bu (Kur’ân), bir hatırlatmadır. 55. Dileyen kişi onu (düşünüp) öğüt alır. 56. (Kur’ân’ın öğüdünü tercih edenler,) zaten ancak Allah’ın dilediğini öğüt almış olurlar. Saygı duyulmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur.” Yüce Allah, sûrenin sonunda vahyin öğüt olduğu gerçeğini yeniden hatırlatarak, dileyen herkesin ondan yararlanabileceğini […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (49-53 Ayetler)

“49-51. Böyle iken, onlara ne oluyor da, âdeta aslandan ürküp kaçan yaban merkepleri gibi bu öğütten (Kur’ân’dan) yüz çeviriyorlar? 52. Esasında, onlardan her biri, kendisine (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. 53. Hayır! Hayır! Aslında onlar (inanmadıkları için) âhiretten de korkmuyorlar.” Yüce Allah, sûrenin bu bölümünde inkârcıların vahye karşı tutumlarına dair bilgi vermekte, peygamberlik […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (38-48 Ayetler)

“38. Her nefis, kazandığının karşılığında tutukludur. 39. Ancak sağın adamları (defterini sağ tarafından alanlar) hariç. 40-42. Onlar cennetlerdeyken, ‘Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?’ diye suçluların durumundan soracaklar. 43-47. (Suçlular ise şöyle) cevap vereceklerdir: ‘Biz, salât edenlerden değildik. Yoksulu da doyurmazdık. (Bâtıla) dalanlarla birlikte biz de boş şeylerle meşgul olurduk. Dahası, Hesap Günü’nü de yalanlardık. […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (32-37 Ayetler)

“32-37. Hayır, hayır, (onlar yine de öğüt almazlar). Aya, dönüp gitmekte olan geceye ve ağarmakta olan sabaha yemin olsun ki, o (cehennem) büyük musibetlerin birisidir ve insanlık için, yani sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyenler için uyarıcıdır.” Yüce Allah inkârcı, yalancı ve alaycı insan tipi ile onun mahşerde yaşayacağı âkıbet hakkında bilgi verdikten […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (31. Ayet)

“31. Biz, cehennemin muhafızlarını ancak melekler yapmışızdır. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan yaptık ki, kendilerine kitap verilenler gönülden ikna olsunlar; iman edenlerin imanı artsın; hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler; kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de, ‘Allah bu misalle ne demek istemiştir ki!’ desinler. İşte böylece Allah, dileyeni sapıklıkta […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (26-30 Ayetler)

“26. Ben de zamanı gelince onu Sekar’a (cehenneme) sokacağım. 27. Sekar’ın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki! 28. Hem (bütün bedeni helâk ederek sağlam bir parça) geri bırakmaz; hem de (azabı bitirip kişiyi) terk etmez. 29. (Gerçeği bütün detayıyla) insanın önüne serer. 30. Üzerinde de ondokuz (melekî güç) vardır.” Yüce Allah, sûrenin bundan önceki […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (18-25 Ayetler)

“18. Zira o (nankör kişi), düşünüp taşındı ve ölçüp biçti. 19. Kahrolası, nasıl da ölçüp biçti! 20. Sonra, tekrar canı çıkasıca, nasıl da ölçüp biçti! 21. Ardından (kararını) kontrol etti. 22. Peşinden, yüzünü ekşitti, suratını astı. 23-25. En sonunda (gerçeğe) sırtını döndü; (yersiz bir şekilde) büyüklük tasladı ve: ‘Bu (vahiy, Kur’ân), geçmişten nakledilen bir büyüden […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (11-17 Ayetler)

“11-14. Tek başıma yarattığım, geniş servet ve göz önünde duran çocuklar verdiğim, kendisine her türlü imkân sunduğum kişiyi/kişileri bana bırak. 15. Üstelik o (kişi, nimetlerimi) daha da artırmamı arzu eder. 16. Asla (ummasın)! Çünkü o, âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıydı. 17. Ben de onu zamanı gelince sarp bir azap yokuşuna sardıracağım!” Yüce Allah, sûrenin bu âyetlerinde, […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (8-10 Ayetler)

“8-10. Çünkü Sûr’a üfürüldüğü zaman, işte o gün çok zor bir gün olacaktır; özellikle kâfirler için (hiç de) kolay olmayacaktır.” Sûrenin ikinci âyet grubunda inkârcı insanlara yönelik olarak âhiret gününün şiddeti hakkında bilgi verilmekte ve özellikle kâfirler için mahşerin zorluğu gündeme getirilmektedir. a) Nâkuur’a Üflenmesi Ne Demektir? Sûrenin ilk grup âyetinde Hz. Peygamber’in vahiy ile […]