AMACIMIZ

Yüce Allah’ın rızasını kazanma şeklindeki asıl gayemize ilaveten bu çalışmayı yapmadaki amacımız, ilâhî hitabı an­lamaya çalışıp onun güne, ana ve hayatımıza dair mesajlarıyla buluşmaktır. Bu doğrultuda onu ta­rihe gömülmüşlükten kurtarıp güne getirmek, sadece okunmasıyla yetinmeyip anlamını kavramak çok önemlidir.  Bunun ötesinde onu hayata yansıtmanın asıl erdem ol­duğunu ortaya koymak, dolayısıyla aydınlık mesajıyla insa­nımızın daha yakından buluşmasına katkı sağlamak da ihmal edilemez ve ertelenemez gayemizdir. Her şeyden öte, elbette yüreğimizdeki Kur’ân sevgisi nedeniyle Kur’ân talebesi olma arzumuz da daima bizim için bir şevk ve heyecan vesilesidir. Çünkü şereflerin en yücesi Kur’ân’ın kazandırdığıdır.

“Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsaydı, deniz de mürek­kep, arkasından ona yedi deniz daha katılsaydı, yine de Allah’ın kelimeleri (insanlığa sunduğu hakikatler veya kâinata koyduğu prensipler) bitmezdi. Allah üstündür, hükmünde hikmet sahibidir.”[1] “De ki, eğer Rabbimin ke­limelerini (yazmak ve saymak) için deniz mürekkep ol­saydı, bir o kadar daha da getirseydik, Rabbimin keli­meleri tükenmeden deniz tükenirdi.”[2]

Bu iki âyette Yüce Al­lah’ın âyetlerinin, kelimelerinin ve sunduğu hakikatlerin sonu gelmez sayıda ve derinlikte olduğu ifade edilmektedir. Bizler naçizane, deniz olmak bir yana, o ha­kikatler karşısında bir damla olabilsek, bu durum mutluluk olarak bize fazlasıyla yetecektir. Çünkü ilâhî kelamı anlamada ortaya koyduğumuz çabalar, ilâhî me­sajla buluşma irademiz, Allah’ın Kitâbı’yla konuşma, onu konuşma, konuşturma, yaşama ve çevreye anlatma gayretlerimiz hayat gayemizdir.

Hz. Peygamber’in ifadesiyle, “Allah’ın kelamının diğer sözlere üstünlüğü, Yüce Allah’ın, yaratıklara olan üs­tünlüğü gibidir.” Sözün en güzeliyle konuşmak, Gerçek Gü­zel’i konuşmak, Gerçek Güzel ile konuşmak demektir. Yine Peygamberimizin ifadesine göre, “Her kim Rabbi ile ko­nuşmak istiyorsa Kur’ân okusun.” Bizim için mutlu­lukların en büyüğü, hiç şüphe yok ki bu olacaktır. Bu yolda, inançlı kardeşlerimizin duası büyük bir moral desteğidir ve ilâhî rızayı kazanmanın vesilesidir.

Duala­rın eksik edilmemesi niyazımızı yineliyoruz. Yüce Allah, bizleri kulluğuna kabul etsin; Kitâb’ını anlamada muvaffak kılsın; âhirette ödüllerin en büyüğü olan rızasına bizleri de katsın; O’ndan ve Rasûlünden ayrı kalmamayı lütfetsin. Azabından korun­mayı nasip eylesin; O’ndan ayrı kalmanın vereceği derin hasretlerden bütün inananları ve dolayısıyla Kur’ân talebesi olmak için çalışan bizleri muhafaza buyursun.

Kısa Sûrelerin Tefsiri, Mehmet Okuyan, 1. Cilt

 


[1]   Lokmân 31/27.

[2]   Kehf 18/109.

 

 

METODUMUZ

(Visited 1047 times, 1 visits today)

Bunlara da bakınız...