Envâru’l Kur’ân Dersleri 30 (68-KALEM SÛRESİ-1)

In this video

SÛRENİN TANITIMI

Kalem sûresi, Mekke döneminde indirilmiş olup, 52 âyetten oluşmuş ve adını ilk âyetteki el-kalem kelimesinden almıştır. Sûre, resmî olarak 68. sıradadır. Bu sûre de el-Müfassalü’t-Tıvâl denilen “kısa sûrelerin kısmen uzun olanları”ndandır.

Sûrenin kaçıncı sırada indirildiği tartışmalıdır. Sûrenin hem üslubu hem de içeriği bu noktada belirleyici olmalıdır. ‘Alak’tan sonra indirildiğini söyleyenler olduğu gibi, daha sonra indirildiğini iddia edenler de vardır. Bu son yaklaşımın haklı gerekçeleri vardır. Zira sûrenin ilk bölümünde ele alınan konular, belli oranda bir tebliğ gerçekleştirildiği ve müşriklerin de şiddetli bir şekilde buna karşı çıktıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca başındaki mukatta‘a harfi, içerdiği infak konusu ve kıssa, ayrıca Hz. Yûnus hatırlatması ve kâfirlerin Hz. Peygamber’e nefret dolu gözlerle bakması gibi nedenler sûrenin indiriliş zamanı hakkında fikir vermektedir.

Sûrenin konusu, öncesi ve sonrasındaki sûreler gibi “risalet ve âhiret”le ilgilidir. Öncesindeki Mülk ve sonrasındaki Hâkka sûreleri ile bu sûre adeta birbirinin devamı niteliğindedir. Özellikle Mülk 8-9. âyetlerdeki risalet vurgusuyla bu sûrenin içeriği büyük oranda örtüşmektedir. Ayrıca infaktan kaçınanların akıbeti ile Hâkka sûresinde helâkleri dile getirilen kavimler noktasında da konu ilişkisi gözlemlenmektedir.

Kalem sûresinde ilk olarak Hz. Peygamber’e moral verilmekte ve muhataplarına karşı nasıl davranması gerektiği kendisine öğretilmektedir. Bir infak ahlakı kazandırılsın diye “bahçe sahipleri” diye bilinen bir kıssaya veya darb-ı mesele yer verildikten sonra mahşerde yaşanacaklara dair çeşitli hatırlatmalar yapılmaktadır.

Müşriklerin inançta delilsiz ve mesnetsiz oldukları beyan edilmek üzere, herhangi bir kitaba sahip olmadıkları belirtilmekte, ölüm anında ve sonrasında yaşayacakları felaket hatırlatılmaktadır. Bu arada Hz. Peygamber’e moral verici ifadelerden sonra Hz. Yûnus hatırlatmasıyla devam eden sûrede, kâfirlerin Hz. Peygamber’e yönelik nefret içerikli bakışları ve onu delilikle suçlamaları yer almaktadır. Nihayet vahyin veya Hz. Peygamber’in âlemler için öğüt ve hatırlatma olduğu bilgisiyle sûre sona ermektedir.

(Visited 455 times, 1 visits today)

Bunlara da bakınız...