Home Page V1

'Alak Suresi

11-Alak-Suresi-2
1

Envâru’l Kur’ân Dersleri 11 (ALAK SÛRESİ – 2)

SÛRENİN GENEL TANITIMI ‘Alak sûresi, Kur’ân’ın ilk indirilen âyetlerinin de içinde bulunduğu bir sûredir. Adını ikinci âyetindeki ‘alak kelimesinden almıştır. İlk 5 âyeti ilâhî vahyin Hz. Peygamber’le ilk buluşturulduğu âyetlerdir. 19 âyetten oluşan bu sûre, resmî sıralamada 96. sûredir. ‘Alak sûresi, insanın psikolojik tahlilinin yapılması ve Yüce Allah’ın hesap görücü olması noktalarında Tîn sûresiyle anlam […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 10 (ALAK SÛRESİ – 1)

SÛRENİN GENEL TANITIMI ‘Alak sûresi, Kur’ân’ın ilk indirilen âyetlerinin de içinde bulunduğu bir sûredir. Adını ikinci âyetindeki ‘alak kelimesinden almıştır. İlk 5 âyeti ilâhî vahyin Hz. Peygamber’le ilk buluşturulduğu âyetlerdir. 19 âyetten oluşan bu sûre, resmî sıralamada 96. sûredir. ‘Alak sûresi, insanın psikolojik tahlilinin yapılması ve Yüce Allah’ın hesap görücü olması noktalarında Tîn sûresiyle anlam […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 15 (ALAK SÛRESİ – 6)

SÛRENİN GENEL TANITIMI ‘Alak sûresi, Kur’ân’ın ilk indirilen âyetlerinin de içinde bulunduğu bir sûredir. Adını ikinci âyetindeki ‘alak kelimesinden almıştır. İlk 5 âyeti ilâhî vahyin Hz. Peygamber’le ilk buluşturulduğu âyetlerdir. 19 âyetten oluşan bu sûre, resmî sıralamada 96. sûredir. ‘Alak sûresi, insanın psikolojik tahlilinin yapılması ve Yüce Allah’ın hesap görücü olması noktalarında Tîn sûresiyle anlam […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 49 (107 MÂ’ÛN SÛRESİ)

  Mekke’de risâletin ikinci yılında indirilen ve 7 âyetten oluşan Mâ‘ûn sûresi, resmî sıralamada 107, iniş sırasına göre ise 17. sûredir. Mâ‘ûn sûresinin Kureyş sûresiyle anlam ilişkisi son derece açıktır. Kureyş sûresinde Yüce Allah’a kulluk yapması özellikle istenen Kureyş ileri gelenlerinin nasıl bir nankörlük içerisinde bulundukları, gösterişten öte herhangi bir olumlu tutumlarının bulunmadığı da Mâ‘ûn […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 48 (102 TEKÂSÜR SÛRESİ)

  Mekke’de indirilen ve 8 âyetten oluşan Tekâsür sûresi, resmî sıralamada 102, iniş sırasına göre ise 16. sûredir. Bu sûre, âhirette kayba uğrayacak kişilerin kimler olduğunu açıklayıcı bir içerikle Kaari‘a sûresine bağlı bir anlam dünyasına sahiptir. Sevap tartıları hafif gelip azaba düçar olanlar, işte bu mal biriktirme tutkusuna kapılanlardır. Tekâsür sûresinde, mal yığma ve onunla […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 47 (108 KEVSER SÛRESİ)

SÛRENİN GENEL TANITIMI Âyet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en kısa sûrelerinden biri olan bu sûre, resmî sıralamada 108. sûredir. Sûrenin iniş yeri ve zamanı tartışmalıdır. Medine’de indirildiğini düşündüğümüz bu sûre, Mâ‘ûn sûresiyle yakın anlam ilişkisine sahiptir. Önceki sûrede kınanan inkârcı insana karşılık, Yüce Allah bu sûrede, övdüğü Hz. Peygamber’e pek çok hayır verdiğini, bunun karşılığında ona […]66. Tahrim Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

“Haram kılmak, haram saymak” mânasına gelen Tahrîm adını sûre ilk âyetinden alır. Üçte birlik ilk bölümünden dolayı “Peygamber Sûresi” diye de adlandırılmıştır. Medine’de inen son sûrelerden biridir. Sûreyi oluşturan üç pasaj arasında konu bütünlüğü olduğu için, farklı zamanlarda indiği iddiası geçersizdir. Tam tarihini tesbit etmek zor olsa da, Mısır yöneticisi Mukavkıs’a gönderilen mektuptan sonra indiği […]

65. Talâk Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre, “boşama/boşanma” anlamına gelen Talâk ismini ilk âyetinden alır. Sûrenin bu adla anılması zaman içinde gerçekleşmiştir. Abdullah b. Mes’ud, muhtevasına atfen “Kısa Nisâ” diye isimlendirmiştir. Sûrenin iniş zamanını tam tesbit zordur. Sûrenin 1-7. âyetlerinin Bakara 228-234’ün açılımı olduğu gerçeğine İbn Mes’ud’un isimlendirmesini de ilave edersek, bu sûre, Bakara ve 4. yıla ait Nisâ’dan, hatta zımnî […]

64. Teğabûn Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Hem “aldanış, kayıp ve zarar” hem de “kazanç, kâr” anlamına gelen Teğâbun adını 9. âyetinden alır. Kur’an’da sadece burada geçer. Sûre, ilk nesilden beri bu adla anılmıştır. Kadim tefsir otoritelerinin Mekkî mi Medenî mi olduğu hususunda ihtilaf ettikleri sûrenin nüzul zamanını tesbit için, muhtevada yer alan bazı örtülü atıflar dışında sahih bir delil bulunmamaktadır. Şöyle […]

63. Mûnafîkun Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre “ikiyüzlüler, münafıklar” anlamına gelen Munâfıkûn adını muhtevasından alır.  Tüm zamanlarda ve mekânlarda rastlanan ikiyüzlü tipin adeta psikanalizini yapar. Daha ilk nesilden itibaren bu adla anılmıştır. Medine’de inmiştir. Tebük seferinde indiği rivayetini vakıa doğrulamaz. Zira bu seferin yapıldığı 9. yılda Medine’de münafıklar etkilerini yitirmişlerdi. Münafık elebaşı İbn Ubey’in 8. âyette alıntılanan sözü, siyer ve tefsir […]
(Visited 85 times, 47 visits today)