Home Page V1

Envâru’l Kur’ân Dersleri 54 (114. NAS SÛRESİ)

SÛRENİN GENEL TANITIMI Mekke’nin ilk yıllarında indirilen ve 6 âyetten oluşan Nâs sûresi, resmî sıralamada 114, iniş sırasına göre ise 21. sûredir. Bu sûre, Felak sûresiyle adeta konu bütünlüğü içerisindedir. Her iki sûrede de Yüce Allah’a sığınmanın gereği ve önemi vurgulanmaktadır. Sığınma anlamı nedeniyle Felak ve Nâs sûrelerine el-mu‘avvizetân adı verilmekte, sığınmanın ve kendisinden sığınılan […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 54 (113. FELAK SÛRESİ)

SÛRENİN GENEL TANITIMI Mekke’nin ilk yıllarında indirilen ve 5 âyetten oluşan Felak sûresi, resmî sıralamada 113, iniş sırasına göre ise 20. sûredir. Râzî’nin de vurguladığı üzere, Yüce Allah kendisini zatında ve sıfatlarında uygun olmayan şeylerden münezzeh kılmak üzere İhlâs sûresini anlamayı ve okumayı emredince sanki kul şöyle demiş gibidir: “Ya Rabb, bu itaat gerçekten çok […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 53 (101. KAARİ’A SÛRESİ)

SÛRENİN GENEL TANITIMI Mekke’de indirilen ve 11 âyetten oluşan bu sûre, resmî sıralamada 101, iniş sırasına göre ise 30. sûredir. Bu sûrede, ‘Âdiyât sûresinin adeta devamı olarak, Kıyâmetin dehşetine dair çeşitli enstantaneler verilmekte ve olayın şiddeti ortaya konulmaktadır. Âhiretteki sorgulanmada sevap tartıları ağır gelenlerin mutlu bir hayat yaşayacakları, hafif gelenlerin ise kasıp kavuran bir ateşe […]66. Tahrim Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

“Haram kılmak, haram saymak” mânasına gelen Tahrîm adını sûre ilk âyetinden alır. Üçte birlik ilk bölümünden dolayı “Peygamber Sûresi” diye de adlandırılmıştır. Medine’de inen son sûrelerden biridir. Sûreyi oluşturan üç pasaj arasında konu bütünlüğü olduğu için, farklı zamanlarda indiği iddiası geçersizdir. Tam tarihini tesbit etmek zor olsa da, Mısır yöneticisi Mukavkıs’a gönderilen mektuptan sonra indiği […]

65. Talâk Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre, “boşama/boşanma” anlamına gelen Talâk ismini ilk âyetinden alır. Sûrenin bu adla anılması zaman içinde gerçekleşmiştir. Abdullah b. Mes’ud, muhtevasına atfen “Kısa Nisâ” diye isimlendirmiştir. Sûrenin iniş zamanını tam tesbit zordur. Sûrenin 1-7. âyetlerinin Bakara 228-234’ün açılımı olduğu gerçeğine İbn Mes’ud’un isimlendirmesini de ilave edersek, bu sûre, Bakara ve 4. yıla ait Nisâ’dan, hatta zımnî […]

64. Teğabûn Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Hem “aldanış, kayıp ve zarar” hem de “kazanç, kâr” anlamına gelen Teğâbun adını 9. âyetinden alır. Kur’an’da sadece burada geçer. Sûre, ilk nesilden beri bu adla anılmıştır. Kadim tefsir otoritelerinin Mekkî mi Medenî mi olduğu hususunda ihtilaf ettikleri sûrenin nüzul zamanını tesbit için, muhtevada yer alan bazı örtülü atıflar dışında sahih bir delil bulunmamaktadır. Şöyle […]

63. Mûnafîkun Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre “ikiyüzlüler, münafıklar” anlamına gelen Munâfıkûn adını muhtevasından alır.  Tüm zamanlarda ve mekânlarda rastlanan ikiyüzlü tipin adeta psikanalizini yapar. Daha ilk nesilden itibaren bu adla anılmıştır. Medine’de inmiştir. Tebük seferinde indiği rivayetini vakıa doğrulamaz. Zira bu seferin yapıldığı 9. yılda Medine’de münafıklar etkilerini yitirmişlerdi. Münafık elebaşı İbn Ubey’in 8. âyette alıntılanan sözü, siyer ve tefsir […]
(Visited 15016 times, 28 visits today)